உலக நட்புறவு மையம் சார்பாக நீதியரசர் மாண்புமிகு N.F.F.பொன்னுதுரை Member Of Log Adhalath அவர்களால் வாசன் கல்வி நிறுவனத்திற்கு சிறந்த கல்விநிறுவனம் என விருது வழக்கப்பட்டது.